Szakmai tapasztalatok

Képzettség és tapasztalat

Szakmai gyakorlatomat és kutatómunkámat kezdetben pszichiátriai osztályokon, drogrehabilitációs intézményekben végeztem. Később érdeklődésem az emberi kapcsolatok, valamint az érzelmek tanulmányozása felé irányult, amely a mai napig meghatározza munkám fókuszát. Szakdolgozati kutatásaim leginkább a pszichoterápia párkapcsolati problémákra gyakorolt hatásaival, illetve az emberi viszonylatokban megjelenő lélektani határokkal, illetve a kapcsolati függőségekkel foglalkozott. Ezzel párhuzamosan kezdtem bele a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzésébe is, valamint a gyermekpszichológia felé vettem az irányt. Később a kognitív pszichológiai módszerekkel is közelebbről megismerkedtem és stresszkezelő, illetve relaxációs technikákat sajátítottam el, jelenleg pedig a pszichoanalitikus szemléletű gyermekterápiák, és az érzelmi folyamatokra fókuszáló pár- és családterápia irányába képződöm tovább. Klinikai szakpszichológus vagyok, aki egyénekkel, párokkal és családokkal is foglalkozik.

Munkamódszer és szemlélet

A fentiek mellett munkamódszerem alapját sajátélményű pszichoterápiás tapasztalatom adja, amelyet a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) kiképzőterápiájában szereztem meg. Ezáltal válik lehetővé, hogy saját élményeim alapján tudjam megérteni azt, hogy milyen is a terápiás helyzetben a kliens oldalán ülni. Eseteimmel kapcsolatban heti rendszerességgel folytatok szupervíziós konzultációt is, amely objektivitásom megőrzését és munkám hatékonyságát segíti elő.

Fontosnak tartom a pszichológia népszerűsítését is, amellyel összefüggésben szakmai újságírói tevékenységet folytatok. Korábban önkéntesként részt vettem a Tilos Rádió FM 90.3 pszichológiai tárgyú műsorának, a Teszt és Léleknek a szerkesztésében. Legtöbb írásom megtalálható blogomon, a Humánia Pszichológia Blogon is. Emellett gyakran szólalok meg különféle pszichológiával kapcsolatos fórumokon és a médiában.

Személyes célom, hogy szakmai tudásommal, előítéletektől mentes hozzáállásommal támogassam mindazoknak a fejlődését, akik erre igényt tartanak. Értékrendemet elsősorban mások feltétel nélküli elfogadása, a kölcsönös tisztelet, pozitív szemlélet, és az erőforrások kiaknázására való törekvés jellemzi.

Korábbi és aktuális munkahelyeim

Tanulmányaim

  • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus - PTE ÁOK
  • Pszichológia (MA) képzés – PPKE BTK
  • EFT (Érzelem Fókuszú Terápia) Externship alapképzés - ICEEFT
  • Családterapeuta képzés – Magyar Családterápiás Egyesület
  • Négyüléses serdülőkonzultáció képzés - Kökény Művek Formáció
  • Williams Életkészségek facilitátor képzés – Selye János Klinika Magatartástudományi Intézet

Kutatás

  • Juhász D. (2013): A szégyen és a bűntudat szerepe a szelf differenciációjában és az identitás alakulásában, Budapest, PPKE-BTK
  • Juhász D. (2013): A pszichoterápiában felmerülő párkapcsolati problémák narratív pszichológiai vizsgálata, Piliscsaba, PPKE-BTK