Szakmai tapasztalatok

Képzettség és tapasztalat

Szakmai gyakorlatomat és kutatómunkámat kezdetben pszichiátriai osztályokon, drogrehabilitációs intézményekben végeztem. Később érdeklődésem az emberi kapcsolatok, valamint az érzelmek tanulmányozása felé irányult, amely a mai napig meghatározza munkám fókuszát. Ennek megfelelően főképp kapcsolatközpontú egyéni és párterápiákkal foglalkozom. Munkám alapját a pszichoanalitikus megközelítés, az interszubjektív szemlélet és az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszerének alapját is képező kötődéselmélet adják, de kognitív és sématerápiás eszközöket is alkalmazok munkám során. Korábbi kutatásaim a pszichoterápia párkapcsolati problémákra gyakorolt hatásaival, illetve az emberi viszonylatokban megjelenő lélektani határokkal, illetve a kapcsolati függőségekkel foglalkozott, jelenleg pedig a Metronóm EFT-Műhely keretein belül végzek párterápiás munkámhoz kapcsolódó kutatásokat. Szakmai utam a dinamikus szemléletű gyermekterápiáktól a család- és párterápián át vezetett a felnőttekkel való egyéni munkáig. Klinikai szakpszichológus vagyok, aki egyénekkel, párokkal és családokkal is foglalkozik. Szakmai munkámat különféle állami intézményekben végeztem és végzem most is. Dolgoztam a gyermekvédelem és családsegítés, a nevelési tanácsadás és a magán-, illetve állami egészségügy területén.

Munkamódszer és szemlélet

A fentiek mellett munkamódszerem alapját sajátélményű pszichoterápiás tapasztalatom adja, amelyet a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) berkein belül szereztem meg. Ezáltal válik lehetővé, hogy saját élményeim alapján is tudjam szemlélni azt, hogy milyen is a terápiás helyzetben a kliens/páciens oldalán ülni. Eseteimmel kapcsolatban heti rendszerességgel folytatok szupervíziós konzultációt is, amely objektivitásom megőrzését és munkám hatékonyságát segíti elő.

Fontosnak tartom a pszichológia népszerűsítését is. Korábban önkéntesként részt vettem a Tilos Rádió FM 90.3 pszichológiai tárgyú műsorának, a szerkesztésében. Legtöbb írásom megtalálható a Humánia Pszichológia Blogon is. Emellett szívesen szólalok meg különféle pszichológiával kapcsolatos fórumokon és a médiábanm, amennyiben ez a szakmai értékrendemmel összeegyeztethető keretek között és céllal történik.

Személyes célom, hogy szakmai tudásommal, előítéletektől mentes hozzáállásommal támogassam mindazoknak a fejlődését, akik erre igényt tartanak. Értékrendemet elsősorban mások feltétel nélküli elfogadása, a kölcsönös tisztelet, pozitív szemlélet, és az erőforrások kiaknázására való törekvés jellemzi.

Korábbi és aktuális munkahelyeim

Tanulmányaim

  • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus - PTE ÁOK
  • Pszichológia (MA) képzés – PPKE BTK
  • EFT (Érzelem Fókuszú Terápia) Externship alapképzés - ICEEFT
  • Családterapeuta képzés – Magyar Családterápiás Egyesület (folyamatban)
  • Négyüléses serdülőkonzultáció képzés - Kökény Művek Formáció
  • Williams Életkészségek facilitátor képzés – Selye János Klinika Magatartástudományi Intézet

Kutatás

  • Juhász D. (2013): A szégyen és a bűntudat szerepe a szelf differenciációjában és az identitás alakulásában, Budapest, PPKE-BTK
  • Juhász D. (2013): A pszichoterápiában felmerülő párkapcsolati problémák narratív pszichológiai vizsgálata, Piliscsaba, PPKE-BTK